sábado, 24 de mayo de 2014

my move to Madrid


PL opuszczając jakieś miejsce pozostawiamy tam część siebie
zostajemy tam, myśląc, że je opuściliśmy. Istnieją w nas takie rzeczy, które możemy odnaleźć ponownie tylko wtedy, gdy tam wrócimy
Wracając do tego miejsca  podróżujemy w ten sposób w głąb siebie 
myśląc, że przemierzamy odcinek naszego życia,  i nie ma znaczenia, jak jest krótki..

ES Abandonando algun lugar dejamos alli alguna parte de nosotos, nos quedamos alli pensando que lo habiamos abandonado. 
Existen, dentro de nosotros, cosas que podemos encontrar de nuevo solo cuando volvemos alli. 
Volviendo a este lugar viajamos al fondo de nosotros mismos pensando que pasamos de nuevo por una parte de nuestra vida y no importa que larga era..

ENG Leaving one place we leave a part of yourself 
staying there, we thinking that we left. There are such things in us that and we can find it again only when we return 
Going back to the place we travel in this manner into each other 
thinking that traverse section of our lives, and it does not matter, as short it wasHELLO MADRID
BYE BYE CASTILLA LA MANCHA
EL RASTRO


EL RINCÓN DE LAS ROSAS - EL PARQUE RETIRO


KRYSZTAŁOWY PAŁAC
PALACIO REAL


CON CRISTINA Y ANGELA
EN EL PUNTO 0PL Co można, co należy zrobić z czasem jaki mamy przed sobą?
Otwarty i nieukształtowany
Jak piórko lekki dzięki wolności
Niczym ołów ciążąc przez niepewność?
Czy nie chciałbyś marząc z nostalgią stanąć raz jeszcze w takim punkcie życia
by móc wybrać całkiem inną drogę niż ta, która nas ukształtowała?
ES ¿Qué podemos, qué debemos hacer con el tiempo que tenemos por delante?
Abierto y sin forma 
Ligero como una pluma gracias a su libertad
¿Como incentridumbre pesando por la inseguridad?
¿No quisieras soñando con nostalgia estar una vez mas en el punto de tu vida para poder
escoger otro camina, totalmente distinto que el que nos formó?

ENG What we can, what we should do with the time we have before us? 
Open and unformed 
Light as a feather by freedom 
Like lead its interest by uncertainty? 
Not would you like dreaming with nostalgy to stand again at a point in life 
to be able to choose a completely different path than the one that shaped us?
ADIÓS MI QUERIDA 
CASTILLA LA MANCHA


muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.martes, 20 de mayo de 2014

Penultimate journey


PL Przedostatnia podróż po mojej ukochanej Catilla la Mnacha. Na zawsze pozostanie w moim sercu, to tu zamieszkałam i odnalazłam moje miejsce na ziemiach hiszpańskich, to tu poznałam miłość mojego życia i ją straciłam, to tu rozwinęłam skrzydła i ukształtowałam mój charakter, znalazłam piękne przyjaźnie i podróżowałam w rytmach flamenco. Castilla la Mancha . . . na zawsze pozostanie we mnie, w moim sercu.


ES Mi penultimo viaje por mi queria Castilla la Mancha. Se quedara en mi corazón para siempre, aqui encontre mi sitio en la tierra española, aqui encontre y perdi el amor de mi vida, aqui aprendi volar y madure, aqui consegui las amistades preciosas, por aqui viajaba en los ritmos flamencos, Castilla la Mancha . . . para siempre dentro de mi, en mi  corazón.


ENG My penultimate journey aroung my beloved Catilla la Mnacha. I will always remain it in imy heart, that I moved here and I found my place in the lands of the Spain, this is where I met the love of my life and I lost it, this is where I developed wings and shaped my character, I found beautiful friendships and traveled in the rhythms of flamenco. Castilla la Mancha. . . will always remain in me, in my heart.Con la declaración del Parque Nacional se dio un gran paso en la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de la Mancha, asegurando así, la supervivencia de la avifauna que utiliza estas zonas como área de invernada, mancada y nidificación, creando una Zona Integral de aves acuáticas.Z deklaracji Parku Narodowego podjął ważny krok w zakresie ochrony jednego z najcenniejszych ekosystemów w kanale, zapewniając w ten sposób przetrwanie ptaków za pomocą tych obszarów jako zimowania i gniazdowania mancada stworzenie kompleksowej strefy wodne.With the declaration of the National Park has taken an important step in the protection of one of the most valuable ecosystems in the channel, thus ensuring the survival of birds using these areas as wintering and nesting mancada create a comprehensive water zone.BYE BYE LA MANCHA
HELLO MADRID
muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.&
help me make my dream come truefot. Nacho Vera

jueves, 15 de mayo de 2014

Everybody wants to be like Minnie!


"If you can dream it, you can do it. 
Always remember that whole thing 
was started with a dream 
and a Mouse "
                                               
                                              - Walt Disney

"Jeśli o czymś marzysz, możesz to zrobić.
Zawsze należy pamiętać, 
że każda rzecz zaczęła się 
od marzenia i Myszy"

                                                                                                                          - Walt Disney


" Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. 
Recuerde siempre que la cosa  
empieza por un sueño 
y un ratón "

                                               - Walt DisneyENG It's a phrase which to some may sounds silly and repetitive, but who better than Walt Disney can talk about dreams and make them come true ... 
For him it was a dream to create a mouse, actually a little dream, but we can see what is going on that dream today ... 

Walt Disney not only did things for him, but also left a great legacy that has endured for generations.


ES Es una frase que para algunos puede sonar tonta y repetitiva, pero, quién mejor que Walt Disney para hablar de sueños y de hacerlos realidad...
Para él fué un sueño el crear un ratón, en realidad un sueño pequeño, pero podemos ver en qué va ese sueño hoy en día...
Walt Disney no sólo logró cosas para él, sino también dejó un legado grande que ha perdurado por generaciones.

PL To zdanie, które dla niektórych może wydawać się głupie i powtarzalne, ale kto lepiej niż Walt Disney może mówić o marzeniach i ich realizacji ... 

Dla niego to było snem stworzyć myszkę, faktycznie trochę małe marzenie, ale widzimy, co się dzieje dzisiaj w tym śnie ... 

Walt Disney stworzył rzeczy nie tylko dla niego, ale także pozostawił wielkie dziedzictwo, który przetrwał przez wiele pokoleń...

heels #bershka  jeans #bershka bag #valentino
sunglesses #prada t-shirt #WaltDisney
muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.&
help me make my dream come truefot. Nacho Vera