domingo, 27 de diciembre de 2015

COSMETICS IN FRIDGE ?

ES
Navidad, Navidad y ya se acabó
Muchas de nosotras han recibido los cosmeticós para la Navidad 
Maravillosas, cajas de lujo ... un grandes marcas para mirar cómo se presentan
en nuestros estantes
PERO ¡ALTO!
En los estantes?! Expuesto a la luz, calor y / o humedad !
Exactamente.
Con esto en mente, para que nuestros cosméticos de lujo, incluyendo perfume
puedancumplir con su función de embellecimiento
Deben estar almacenados
Así que nuestra Chanel No.5 entra en un cajón oscuro.
  Guerlain y cremas a la nevera


1. ¿Qué cosméticos deberían estar la nevera?
Frigorífico es un lugar perfecto para almacenar crema para los ojos. El gel enfríador o crema para el contorno de los ojos no sólo estimula mejor, sino que también reduce la hinchazón, que se vea mejor de inmediato. Cosmética natural que no contiene ningún tipo de conservantes, se sientan cómodos en condiciones de frío.

La baja temperatura permite ya mantener sus propiedades,

tan pronto después de abrir un tarro de crema orgánica Pongamos en la nevera. Haz lo mismo con tratamientos faciales hidratantes, para la relajación y la irritación suave. Este truco se debe utilizar, especialmente para las mujeres de los capilares de la piel, ya que el frío ayuda a reducir el enrojecimiento. El uso de productos con ingredientes activos tales como vitamina C, retinol, péptidos? Después de abrir los cosméticos que necesitas para cuidar de que las sustancias valiosas están protegidas. Así que vamos a poner un frasco de suero en el refrigerador. Muchos maquilladores informan que el frío es perfecto para mantener también incluyendo el rímel  y delineadores de ojos. Delineador de ojos antes de afilar insertar un giro durante varios minutos en el congelador - será más fácil afilarlos.


2. La temperatura ambiente es buena para los cosméticos de color
Maquillaje mejor se almacena a temperatura ambiente. Serás capaz de usarlos durante más tiempo. Definitivamente optar por mantener imprimaciones, polvos y el rimel en el cuarto de baño - el calor y la humedad hacen que expire más rápido. El uso de cosméticos corruptos pueden causar reacciones alérgicas. Muchas mujeres mantienen su esmalte de uñas en el refrigerador. Las bajas temperaturas hacen que espese laca y por lo tanto de fácil aplicación y ya no puede ser utilizado. Desafortunadamente, hay un problema. El frío hace que la capa de barniz separada. Por supuesto que puede agitar la botella, pero lo mejor es esperar hasta que llegue a la temperatura ambiente hasta el barniz de color bien distribuido sobre la superficie de la uña.

Productos para el cuidado facial, como una crema o suero, la mejor sensación a temperatura ambiente. No hay contraindicaciones para colocarlos en el refrigerador, pero sólo funciona durante el caluroso verano, cuando queremos enfriar, poner en un producto frío rostro. Botellas de perfume son valiosos, así que asegúrese de cuidar adecuadamente de ellos. Hay un grupo de acérrimo partidario de la celebración de el perfume en el refrigerador, pero huele nada va a pasar cuando los dejo a temperatura ambiente. La mayoría de ellos herido, mientras que la luz del sol, lo que puede dar lugar a olores oxidación. Los expertos aconsejan mantener las botellas en sus cajas originales, escondidos en un armario. De esta manera seremos capaces de disfrutar de su fragancia favorita ya, aunque obviamente no vamos a ser capaces de admirar las hermosas botellas de todos los días, que por lo general son pequeñas obras de arte que están vestidor.3. Cosméticos que no les gusta el frío
¿Hay cosméticos, que categóricamente no debe ocultar el refrigerador? Sí, todos los productos a base de aceite o cera no deben almacenarse a una temperatura demasiado baja. Es esencial para la cara, el cuerpo y el cabello, durmientes, base de silicona, correctores y barras de labios. El frío va a cambiar la textura, que hacen que sea más difícil de administrar.

PL
Święta, święta i po świętach 
Wiele z nas dostało pod choinkę kosmetyki
Cudne, luksusowe pudełeczka ... świetne marki aż miło popatrzeć jak się prezentują 
na naszych półeczkach
ALE STOP!
Na półeczkach?! Narażone na światło, ciepłe wysoką temperaturę i/lub wilgoć!
No właśnie.
Z myślą o tym, by Wasze luksusowe kosmetyki w tym perfumy
spełniały swoją funkcję upiększania 
muszą być odpowiednio przechowywane 
Czyli nasza CHANEL Nr.5 idzie do ciemnej szufladki,
 a kremy od Guerlain do lodówki 1. Które kosmetyki warto przenieść do lodówki?
Lodówka to idealne miejsce do przechowywania kremu pod oczy. Schłodzony żel lub krem na okolice oczu nie tylko świetnie rozbudza, ale również redukuje opuchliznę, przez co od razu wyglądamy lepiej. Naturalne kosmetyki, które nie zawierają żadnych konserwantów, dobrze czują się w chłodnych warunkach. 
Niska temperatura pozwala na dłużej zachować ich właściwości
dlatego zaraz po otwarciu słoiczka z kremem organicznym, włóżmy go do lodówki. To samo zrób z maseczkami nawilżającymi, odprężającymi i kojącymi podrażnienia. Trik ten powinny zastosować zwłaszcza kobiety o cerze naczynkowej, ponieważ zimno pozwala zredukować zaczerwienienia. Używasz produktów z aktywnymi składnikami, takimi jak witamina C, retinol, peptydy? Po otwarciu kosmetyku musisz dbać, by cenne substancje były chronione. Warto więc włożyć fiolkę z serum do lodówki. Wiele makijażystek radzi, by w zimnie trzymać róznież wodoodporne tusze do rzęs oraz eyelinery. Konturówki do oczu przed ostrzeniem włóż z kolei na kilkanaście minut do zamrażalnika – łatwiej będzie ci je zatemperować.
2. Temperatura pokojowa dobra dla kosmetyków kolorowych
Kosmetyki do makijażu najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej. Będziesz mogła z nich dłużej korzystać, jeśli znajdziesz dla nich zacienione i mało wilgotne miejsce. Zdecydowanie zrezygnuj z trzymania podkładów, pudrów i tuszy do rzęs w łazience – ciepło i wilgoć sprawiają, że szybciej tracą ważność. Używanie zepsutych kosmetyków może wywołać reakcje alergiczne. Wiele kobiet trzyma swoje lakiery do paznokci w lodówce. Niska temperatura sprawia, że lakier nie gęstnieje, a przez to łatwo się aplikuje i można go dłużej używać. Niestety, jest jeden problem. Chłód sprawia, że warstwy lakieru rozdzielają się. Możesz oczywiście potrząsnąć buteleczką, ale i tak najlepiej poczekać, aż lakier uzyska temperaturę pokojową, by kolor dobrze się rozprowadzał na płytce paznokcia.
Produkty do pielęgnacji twarzy, takie jak krem czy serum, najlepiej czują się w temperaturze pokojowej. Nie ma przeciwwskazań do umieszczenia ich w lodówce, ale sprawdza się to tylko podczas gorącego lata, kiedy chcemy ochłodzić się, nakładając na twarz zimny produkt. Flakony z perfumami są cenne, dlatego warto odpowiednio o nie dbać. Istnieje grupa zagorzałych zwolenniczek trzymania perfum w lodówce, jednak zapachom nic się nie stanie, kiedy zostawimy je w temperaturze pokojowej. Najbardziej zaszkodzi im natomiast światło słoneczne, które może prowadzić do utlenienia zapachu. Eksperci radzą, by flakony trzymać w oryginalnych kartonikach, schowane w szafce. W ten sposób będziemy mogły cieszyć się ulubionym zapachem dłużej, choć oczywiście nie będziemy mogły codziennie podziwiać pięknych buteleczek, które zazwyczaj są małymi dziełami sztuki i ozdobą toaletki.

3. Kosmetyki, które nie lubią chłodu

Czy istnieją kosmetyki, których kategorycznie nie powinno się chować do lodówki? Tak, wszystkie produkty na bazie oleju lub wosku nie powinny być przechowywane w zbyt niskiej temperaturze. To olejki do twarzy, ciała i włosów, podkłady, silikonowe bazy, korektory i pomadki. W zimnie zmienią konsystencję, przez co trudniej będzie je zaaplikować.


ENG
Holidays and holidays after holidays
Many of us got for Christmas Cosmetics
Wonderful, luxury boxes ... a great brand pleasure to look at how they present themselves
on our shelves
BUT STOP!
On the shelves ?! Exposed to light, warm heat and / or moisture!
Exactly.
With this in mind, to your luxury cosmetics including perfume
fulfill its function beautification
They must be stored
So our Chanel No.5 goes into a dark drawer.
  Guerlain and creams from the fridge


1. Which cosmetics could be transferred to the refrigerator?
Refrigerator is a perfect place to store eye cream. The cooled gel or cream for the eye area stimulates not only well, but also reduces the swelling, which immediately look better. Natural cosmetics that do not contain any preservatives, feel comfortable in cold conditions.

The low temperature allows for longer maintain their properties,

so soon after opening a jar of cream organic Let us put it in the fridge. Do the same with moisturizing facials, for relaxation and soothing irritation. This trick should be used, especially women of skin capillaries, because cold helps to reduce redness. The use of products with active ingredients such as Vitamin C, retinol, peptides? After opening the cosmetics you need to take care of that valuable substances are protected. So let's put a vial of serum in the refrigerator. Many makijażystek advises that in the cold to hold Also includes logs waterproof mascaras and eyeliners. Liner eye before sharpening insert a turn for several minutes in the freezer - it will be easier you sharpen them.2. The room temperature is good for color cosmetics
Makeup best stored at room temperature. You will be able to use them for longer, if you find them shaded and low humidity. Definitely opt out of keeping primers, powders and mascara in the bathroom - the heat and humidity make it faster expire. Using corrupt cosmetics can cause allergic reactions. Many women keep their nail polish in the refrigerator. Low temperature makes lacquer thickens and thereby easily applied and can no longer be used. Unfortunately, there is one problem. The chill makes the varnish layer separate. Of course you can shake the bottle, but it is best to wait until you get to room temperature varnish to color well circulated on the nail plate.

Facial care products such as a cream or serum, the best feel at room temperature. There are no contraindications to place them in the refrigerator, but it only works during the hot summer, when we want to cool off, putting on a face cold product. Perfume bottles are valuable, so be sure to properly take care of them. There is a group of die-hard supporter of holding the perfume in the refrigerator, but smells nothing will happen when I leave them at room temperature. Most hurt them while sunlight, which can lead to oxidation odor. Experts advise to keep bottles in their original cartons, hidden in a cupboard. In this way we will be able to enjoy your favorite fragrance longer, although obviously we will not be able to admire the beautiful bottles every day, which usually are small works of art and decoration dressing.3. Cosmetics who do not like the cold
Are there cosmetics, which categorically should not hide the refrigerator? Yes, all products based on oil or wax should not be stored at too low a temperature. It is essential for the face, body and hair, sleepers, silicone base, concealers and lipsticks. The cold will change the texture, which make it more difficult to administer.

muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~
 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

viernes, 25 de diciembre de 2015

STAY BEAUTYPL
Nie twierdzę, że zmarszczki to zło wcielone, ale uważam, że na wszystko jest czas
Póki można opóźnić proces starzenia się naszej skóry i czuć się świetnie
to czemu by nie wyjść trochę naszej naturze na przekór.
Pierwsze zmarszczki pojawiają się około 23-25 wieku
(pochwalę się : 27 lat i 0 zmarszczek :) )
Mam swoje reguły w pielęgnacji skóry twarzy,szyi i dekoltu

TRZEBA TYLKO PAMIĘTAĆ O KILKU ZASADACH
- pić dużo wody w tym herbat ziołowych( są nafaszerowane antyoksydantami)
- jedz dużo owoców (zwłaszcza cytrusów) mają dużo wit.C oraz wody
- warzywa czerwone nadadzą skórze ładnego odcienia, a zielone pomogą w utrzymaniu sylwetki
- używaj kosmetyków odpowiednich do swojej cery i wieku
Ja po kosmetyki wybieram się do APTEKI
- ZAWSZE RÓB DEMAKIJAŻ!
- śpij co najmniej 7h
- nieważna pora roku, używaj kosmetyków z co najmniej 30SPF
- tonizuj, nawilżaj i oczyszczaj twarz każdego dnia
- unikaj alkoholu i papierosów oraz zadymionych miejsc
- stosuj maseczki 1-2 razy w tygodniu

Wiadomo trzeba umieć się starzeć z godnością, ale i trzeba zatrzymywać młodość 
jak najdłużej dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia
jeszcze przed decyzją o skalpelu :)

TO PROSTE
STARAJ SIĘ WYELIMINOWAĆ ZŁE CZYNNIKI
NISZCZĄCE NASZĄ SKÓRĘNIE TRZEBA WYDAWAĆ FORTUNY BY BYĆ PIĘKNĄ
WYSTARCZY PRZYSWOIĆ SOBIE 
PARĘ ZDROWYCH I PROSTYCH NAWYKÓW
CIEKAWOSTKA 

 wybierane przeze mnie marki dermokosmetyki to :
HAVE A NICE DAY 
&
STAY BEAUTY
muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~
 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

miércoles, 23 de diciembre de 2015

ELIXIR OF HEALTH AND BEAUTYPL
Jak już wiecie mam kompletnego bzika na punkcie zdrowia, urody i zachowania młodości
Dziś Wam przedstawiam mój domowy eliksir młodości
Przyrządzenie go jest banalnie proste
I co jest dla mnie też bardzo ważne możecie go przygotować mieszkając w krajach chłodnych jak Polska i ciepłych jak Hiszpania
Jako, że jestem "rozerwana" mieszkając w obu tych miejscach jest dla mnie ważne
by mieć dostęp do składników, do których jestem przyzwyczajona
Nawet kremy czy inne kosmetyki muszę mieć w obu miejscach
Mała obsesja ;)


Do wysokiej szklanki należy wlać ciepłą, ale nie gorącą wodę. 
( często miód dodaję przed spaniem i wypijam dopiero rano, 
uważam, że wtedy składniki z miodu w wodzie się rozkładają i ewoluują dzięki temu eliksir jest jeszcze bardziej skuteczny)
Następnie dodajemy do niej sok wyciśnięty z 1/2 cytryny i jedną łyżeczkę miodu. 
Wystarczy wszystko wymieszać i wypić na pusty żołądek. 
Pamiętaj tylko, żeby po wypiciu tego specyfiku przez następne pół godziny nie pić herbaty ani kawy
Jakie właściwości ma ten napój?

1. Zapobiega zaparciom

Mieszanina wody, soku z cytryny i miodu o poranku pobudza układ pokarmowy do wzmożonej pracy i ułatwia wypróżnianie. Jeśli miewasz problemy z zaparciami, wypróbuj tę metodę. Już po około 2 tygodniach możesz zauważyć znaczącą poprawę.

2. Przyspiesza odchudzanie

Napój z cytryną i miodem ma działanie oczyszczające. Pozwala w naturalny sposób pozbyć się szkodliwych toksyn z organizmu. Poza tym pektyny zawarte w soku cytrynowym sprawiają, że dłużej czujesz się najedzony i nie masz ochoty na podjadanie między posiłkami. Dzięki tej miksturze w żołądku tworzy się bardziej zasadowe środowisko, co pomaga zrzucić zbędne kilogramy.

3. Poprawia trawienie

Trawienie to jeden z najważniejszych procesów zachodzących w naszym organizmie, dlatego tak ważne jest, by przebiegał prawidłowo. Każdy ze składników tego oczyszczającego napoju korzystnie wpływa na trawienie. Cytryna sprawia, że wątroba produkuje więcej żółci, która rozbija tłuszcze i ułatwia wchłanianie ważnych witamin i minerałów. Miód znany jest ze swoich antybakteryjnych właściwości, dzięki którym skutecznie zwalcza infekcje. Dodatkowo miód wzmaga produkcję śluzu w żołądku, co przyczynia się do skuteczniejszego wydalania toksyn z organizmu.

4. Wzmacnia odporność organizmu

Odwodnienie sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Kiedy nie dostarczamy organizmowi odpowiednich ilości płynów, czujemy się osłabieni,senni, mamy trudności z zasypianiem, problemy z ciśnieniem, a nawet jesteśmy bardziej narażeni na skutki stresu. Wypicie szklanki ciepłej wody z sokiem cytrynowym i miodem o poranku pozytywnie wpływa na układ immunologiczny i nawadnia organizm.

5. Dodaje energii i poprawia nastrój

Nie jesteś rannym ptaszkiem? Jeśli masz problemy z porannym wstawaniem, zdecydowanie powinieneś spróbować przebudzenia z wodą z cytryną i miodem. Szklanka mikstury błyskawicznie rozbudza i dodaje energii na cały dzień. Miód stymuluje do działania, woda oczyszcza ciało i umysł, a sok z cytryny usuwa toksyny będące często przyczyną zmęczenia i osłabienia. Poza tym aromat cytrynowy skutecznie poprawia nastrój!

6. Oczyszcza drogi moczowe

Infekcje dróg moczowych wiążą się z nieprzyjemnymi dolegliwościami, takimi jak ból, pieczenie czy swędzenie. Jeśli masz skłonności do nawracających problemów z pęcherzem, wypróbuj kurację tym niezwykłym napojem. Działa moczopędnie, oczyszcza drogi moczowe, a miód dodatkowo zabija bakterie, wywołujące choroby.

7. Dodaje blasku skórze

Woda z cytryną i miodem ma działanie oczyszczające, również dla skóry. Dzięki temu napojowi pozbędziesz się zanieczyszczeń, cera zyska zdrowy blask i będzie wyglądać na bardziej wypoczętą. Miód wzmaga również produkcję kolagenu, który odpowiedzialny jest za zdrowy i młody wygląd skóry.


ESComo ya sabeis tengo obsesión por la salud, la belleza y por mantener la juventud mas tiempo posibleHoy os presento a mi elixir casero de la juventudLa preparaciónes muy fácilPara mi es muy importante para poder prepararlo mientras vivo en : país frío como Polonia y caluroso como EspañaComo estoy "desgarrada" viviendo en ambos lugares me resulta muy importante  a tener acceso a los ingredientes a los que estoy acostumbradaIncluso cremas y otros cosméticos deben estar en ambos lugaresPequeña obsesión ;)
Un vaso alto Vierta agua tibia, pero no caliente.
(A menudo añado miel antes de acostarse y beber hasta la mañana siguiente,
Creo que cuando los componentes de la miel en el agua se descomponen y evolucionan a través de este elixir es aún más eficaz)
A continuación, agrega al jugo  1/2 limón y una cucharadita de miel.
Simplemente mezcla todo y bebe con el estómago vacío.
Sólo recuerda que después de beber este jugo durante la siguiente media hora no bebas el té ni café.
¿Qué propiedades tiene la bebida?

1. Previene el estreñimiento
La mezcla de agua, jugo de limón y la miel en la mañana estimula el sistema digestivo a trabajar más duro y facilita la evacuación. Si usted también tiene problemas de estreñimiento, pruebe este método. Después de aproximadamente 2 semanas, es posible que note una mejoría significativa.

2. Se acelera la pérdida de peso
Bebida con el limón y la miel tiene un efecto purificador. Esto permite que la forma natural de deshacerse de las toxinas del cuerpo. Además, la pectina en el zumo de limón te hace sentir satisfecho por más tiempo y no tiene ganas de picar entre comidas. Con esta mezcla en el estómago crea un ambiente más alcalino, que le ayuda a perder peso.

3. Mejora la digestión
La digestión es uno de los procesos más importantes de nuestro cuerpo, por lo que es importante para que funcione correctamente. Cada uno de los componentes de la bebida efecto beneficioso sobre la digestión de limpieza. Limón hace que el hígado para producir más bilis, que descompone las grasas y facilitar la absorción de vitaminas y minerales importantes. La miel es conocida por sus propiedades antibacterianas por lo que es eficaz contra las infecciones. Además, la miel aumenta la producción de moco en el estómago, lo que contribuye a la excreción eficiente de toxinas.

4. Fortalece la inmunidad del cuerpo
La deshidratación nos hace más susceptibles a las infecciones. Cuando no se proporciona el cuerpo con cantidades adecuadas de líquidos, se siente débil, somnoliento, tener dificultad para dormir, problemas con la presión, e incluso que son más vulnerables a los efectos del estrés. Beber un vaso de agua tibia con el jugo de limón y la miel en la mañana afecta positivamente el sistema inmunológico e hidrata el cuerpo.

5. Agregue la energía y mejora el humor
Tú no eres una persona de la mañana? Si tiene problemas para levantarse esta mañana, sin duda debe probar el despertar de agua con limón y miel. Un vaso de poción instante despierta y da energía para todo el día. Miel estimula a la acción, el agua limpia el cuerpo y la mente, y el jugo de limón elimina las toxinas que son a menudo la causa de la fatiga y debilidad. Además, el aroma de limón mejora eficazmente el estado de ánimo!

6. Se limpia el tracto urinario
Infecciones del tracto urinario se asocian a síntomas desagradables como dolor, ardor o picazón. Si estas propenso a problemas de la vejiga recurrentes, trate la cura esta bebida inusual. Diurético, limpia el tracto urinario, y también la miel mata las bacterias que causan la enfermedad.

7. Agregue el resplandor de la piel
Agua con limón y miel de purifica, también la piel.  Gracias a este jugo te deshaces de la suciedad, la piel va a obtener un brillo saludable y tendrá un aspecto más descansado. La miel también aumenta la producción de colágeno, que es responsable de una apariencia saludable y juvenil de la piel.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

FELIZ NAVIDAD !


MERRY CHRISTMAS !