miércoles, 23 de enero de 2019

JA, TŁUMACZ - ZAWÓD I PASJA


Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony. Oprócz wysokich kompetencji językowych, dobry tłumacz powinien cechować się umiejętnością szybkiego uczenia się i wszechstronną wiedzą, a przynajmniej dobrą orientacją w swojej specjalizacji. Tłumacz musi także być osobą wzbudzającą zaufanie obu stron, którym umożliwia komunikację.CZY WIESZ, ŻE ...

Za patrona tłumaczy uznaje się świętego Hieronima, jednego z najbardziej znanych tłumaczy w historii. Dokonał on monumentalnej pracy przełożenia na łacinę całości Biblii. Przekład ten nosi nazwę Wulgata. Wspomnienie św. Hieronima w kościele katolickim przypada 30 września. W tym samym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza.


Kompetencje językowe i tłumaczeniowe

Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu tłumacza jest bardzo dobra znajomość języków, w których ma on zamiar pracować, czyli w swojej kombinacji językowej. Znakomita znajomość języków, a nawet dwujęzyczność, nie jest jednak tożsama ze specyficzną umiejętnością tłumaczenia, która wymaga długotrwałego ćwiczenia oraz pewnych naturalnych predyspozycji. I tak na przykład tłumaczenie ustne wymaga dużej odporności na stres, szybkiego kojarzenia faktów, podzielności uwagi, a w tłumaczeniu pisemnym niezmiernie ważna jest dbałość o szczegóły, spostrzegawczość i samokrytycyzm. Ważne jest też zrozumienie na czym dokładnie polega proces przekładu i jaka jest w nim rola tłumacza, dlatego oprócz umiejętności praktycznych w programie studiów pojawia się często teoretyczna refleksja nad tłumaczeniem, tzw. translatoryka.


Specjalizacje tłumaczy

Specjalizacji tłumaczy jest tyle ile dziedzin, w których wykorzystywana jest ich praca. Oto kilka przykładów:
Tłumacz konsekutywny

 intertraduc oferta

Ja, tłumacz


Tłumaczenia ustne i pisemne z języka hiszpańskiego. Posiadam wieloletnie doświadczenie. Obecnie współpracuję zarówno z firmami polskimi jak i hiszpańskimi.
Gwarantuję 100% poprawność językową i stylistyczną w języku polskim oraz hiszpańskim.
* Tłumaczenia pisemne na terenie całej Polski

** Tłumaczenia ustne i pisemne na terenach Hiszpanii

- tłumaczenia konferencyjne
- tłumaczenia konsekutywne
- tłumaczenia symultaniczne
- tłumaczenia liaison
- tłumaczenia a vista

Moje specjalizacje:

administracja
bankowość
biznes, handel
ekonomia, finanse
gastronomia
chemia
marketing
środowisko
techniczne

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TŁUMACZEŃ?

KLIK***

DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ

GRACIAS POR TU VISITA

THANK YOU FOR YOUR VISIT ©TheGrisGirl. All Rights Reserved