jueves, 26 de junio de 2014

naked truth about CHANEL lipstickPL
CHANEL, to jedna z niewielu marek, symboli, których nie trzeba reklamować.
Od razu brzmi jak coś ekskluzywnego, prestiżowego  i mega kobiecego! To elegancja i pożądanie! Jedna kobieta kocha buty, inna torebki, ale każda z nas kocha CHANEL.                                                         ES                CHANEL, una de pocas marcas, simbolos que no necesitan ya la publicidad. Ella misma suena como algo lujoso, prestigioso y muy femenino! Es la elegancia y deseo! Una mujer adora los zapatos, otra los bolsos pero todas amamos CHANEL.ENG
CHANEL,  is one of the few brands, symbols that don`t need to advertise. Immediately sounds like something exclusive, prestigious and super feminine! It's elegance and desire! One woman loves shoes, other bags, but everyone of us loves CHANEL.

PL
Najnowsza szminka w ofercie Chanel. Czarne połyskliwe opakowanie otwierane przez lekkie naciśnięcie denka, kryje w sobie satynową i cudownie połyskliwą szminkę. Szminka rozprowadza się na ustach cieniutką, równą warstwą, dając poczucie "drugiej skóry" i stapiając się w z nimi z jedno. Dostępna w 24 kolorach, od delikatnych po wyraziste, zatem każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Rouge Allure zapewnia wyjątkowy komfort stosowania.


           ENG
Last lipstick on offer Chanel. Black glossy packaging is opened by pressing on the bottom, hides and wonderfully lustrous satin lipstick. Lipstick on her lips spread a thin, even layer, giving a feeling of "second skin" and blending in with the them with one. Available in 24 colors, from delicate to the bold, so everyone should find something for themselves. Rouge Allure provides exceptional comfort of use.

ES
Última lápiz labial en oferta Chanel. Embalaje brillante Negro se abre presionando en la parte inferior, los cueros y el lápiz labial de satén maravillosamente brillante. Lápiz labial en sus labios se extendió una capa fina y uniforme, dando una sensación de "segunda piel" y se mezclan en uno. Disponible en 24 colores, de delicada a la negrita, así que todo el mundo debería encontrar algo para sí mismo. Rouge Allure proporciona comodidad de uso excepcional.
PL
DLACZEGO KOCHAM SZMINKI CHANEL ?

~ duży wybór kolorów
~ szminki nie wysuszają ust, przeciwnie! Wydają się bardziej nawilżone!
~ długotrwałość
~ nie brudzą przy piciu napojów i nie odbija się na zębach
~ delikatny zapach
~ łatwa aplikacja
~ eleganckie opakowanie


ES
¿POR QUÉ ADORO BARRAS DE LABIOD DE CHANEL?

~ mucha variedad de colores
~ hidratación de los labios
~ duración
~ no manchan 
~ tienen el olor delicado 
~ se aplican facilmente 
~ el paquete es muy elegante

  

ENG
QHY I LOVE CHANEL LIPSTICK?

~ A large selection of colors 
~ Lipstick doesn`t  dry out the mouth, on the contrary! They seem to be more moist! 
~ longevity 
~ Doesn`t get dirty by drinking beverages and doesn`t reflect on the teeth 
~ Delicate fragrance 
~ Easy application 
~ Elegant packaging
COMING SOON . . . WKRÓTCE . . .
APROXIMADAMENTE . . . 
 muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~
 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.
viernes, 20 de junio de 2014

Powerful & Stylish Queen Of Fashion


PL
Kobieta, matka, ikona, legenda. Anna Wintour najbardziej wpływowa osoba w świecie mody. Wszechmogąca, podziwiana przez miliony. Nic nie dzieje się bez jej zgody, wszystko co do najmniejszego detalu zmienia się gdy tego zechce i nie zważając na koszta ani uczucia innych ludzi.
Mówi się, że to diabeł ubierający się u Prady 
Ale jaka jest naprawdę, co stoi za jej ostrą krytyką i ciemnymi okularami od CHANEL?


ES 
Una mujer, madre, icono, leyenda. Anna Wintour la persona mas poderosa en el mundo de la moda.
Influyente y admirada por millones de personas. Nada pasa sin su aprobación, todo hasta el ultimo detalle cambia cono solo una palabra sin mirar al precio o sentimientos de los demas. 
Pero ¿cómo es de verdad, que hay destras de su critica cruel y sus gafas oscuras de CHANEL?


ENG
The woman,  mother,  icon,  legend. Anna Wintour the most influential person in the fashion world. Almighty and admired by millions. Nothing happens without her consent, everything down to the smallest detail changes when she wants, and heedless of the cost of other people's feelings. 
It is said that the devil wears Prada 
But what is really what is behind her harsh criticism and dark glasses from Chanel?

PL
Anna Wintour urodziła się 3 listopada 1949 w Londyne 
Już jako młoda kobieta zdecydowała się na świat mody, który tak bardzo ją fascynował. 
W bardzo młodym wieku wypracowała sobie status ikony mody, a jej znakiem charakterystycznym było cięcie na pazia, które nosi do dziś. 


ES
Anna Wintour nació el 3 de noviembre en 1949 en Londres
Ya como una mujer muy joven decidió dedicarse para el mundo de la moda, el mundo que le fascinaba tanto.
Muy pronto consiguio el estado de la icona de la moda, y su caracteristica fue el corte de paje que ademas lleva hasta hoy.


ENG
Anna Wintour was born on 3 November in 1949 in London. 
Even as a young woman decided to fashion, which fascinated her so much. 
At a very young age earned the status of a fashion icon, and her trademark characteristic was cut bob that she wears to this day.
Z CÓRKĄ
CON SU HIJA
WITH HER DOUGHTER
PL
Przez wszystkie lata Anna Wintour stała się najbardziej wpływową osobą w świecie mody, trendsetterką oraz odkrywczynią nowych projektantów mody. Anna współpracuje z takimi projektantami jak Dolce & GabbanaKarl LagerfeldVersace i wiele innych. Jej ulubionymi fotografami są nieżyjący już Helmut Newton oraz Julianne Moore. Oprócz przezwiska „Nuklerna Wintour”, Anna dostała przydomek editrix od słów editor oraz francuskiego dominatrix – domina

ES
Durante todos estos años Anna Wintour se ha convertido en la persona más influyente en el mundo de la moda y descubridor de nuevos diseñadores de moda. Anna trabaja con diseñadores como Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Versace y muchos más. Sus favoritos son los fotógrafos Helmut Newton y Julianne Moore. Además del apodo editora "Nuklerna Wintour" Anna consiguió el apodo de las palabras del editor y dominatrix Francés - domino

ENG
For all these years Anna Wintour has become the most influential person in the fashion world, trendsetter and discoverer of new fashion designers. Anna works with designers like: Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, Versace and many more. Her favorite photographers are Helmut Newton and Julianne Moore. In addition to the nickname "Nuklerna Wintour" editrix Anna got the nickname from the words of editor and French dominatrix - domino


PL
Podobno pierwszej damie Michelle Obamie powiedziała, że jeśli ta chce wystąpić na okładce VOGUE musi schudnąć. I tak się stało !

ES
Se dice que Anna dijo a primera dama Michelle Obama que si esa quiere estar en la portada de VOGUE debe adelgazar. Y asi fue!

ENG
Apparently, first lady Michelle Obama Anna said that if she wants to appear on the cover of VOGUE she needs to lose weight. 
And so it happened!

ANNA WINTOUR STYLE PL
Jako redaktor naczelna najbardziej prestiżowego magazynu o modzie, jej osobista garderoba jest bardzo obszerna. Anna bardzo lubi nosić biały T-shirt oraz dopasowane dżinsy. Gdy zaczęła pracować w Vogue, jej ulubionym strojem były projekty Chanel. Nosiła je nawet podczas ciąży, miała wtedy rozpięty suwak od spódnicy oraz rozpiętą marynarkę. Na temat jej okularów przeciwsłonecznych spekuluje się do dziś. Złośliwi twierdzą, że jest diabłem i ukrywa swoje czerwone oczy. Z biografii Jerry’ego Oppenheimera dowiadujemy się, że jeden z jej kolegów pod nieobecność Wintour założył jej okulary. Po sekundzie dostał zawrotu głowy. Powodem okazał się bardzo słaby wzrok Anny, wymagający znaczącej korekty. Zdarza się, że gdy ktoś znajomy wita się z nią na ulicy, ona nic nie odpowiada, ponieważ nie może rozpoznać witającego.

ES
Como editor en jefe de la más prestigiosa revista de la moda, su vestuario personal es muy extenso.  
A Anna le gusta llevar una camiseta blanca y pantalones vaqueros a juego. Cuando ella comenzó a trabajar en Vogue, su vestido favorito era diseños de Chanel. Les llevaba incluso durante el embarazo, entonces llevaba la cremallera desabrochada de falda. Sobre el tema de las gafas de sol especulado hoy. Unos "amigos" dicen que es el diablo  ocultando sus ojos rojos. Con la biografía de Jerry Oppenheimer, nos enteramos de que uno de sus colegas en la ausencia Wintour puseron sus gafas. Después de un segundo, se mareó. La razón resultó ser muy mala vista de Anna, que requieren ajustes importantes. Sucede que cuando una amiga le saluda en la calle, ella no responde, porque no puede reconocer acogedor.

ENG
As editor-in-chief of the most prestigious fashion magazine, her personal wardrobe is very extensive. Anna likes to wear a white T-shirt and matching jeans. When she started working at Vogue, her favorite dress was Chanel designs. She wore them even during pregnancy, she then unbuttoned slider from skirt and unbuttoned jacket. On the subject of her sunglasses speculated today. Malicious argue that it is the devil, and hiding his red eyes. With Jerry Oppenheimer's biography, we learn that one of her colleagues in the absence Wintour founded her glasses. After a second he got dizzy. The reason turned out to be very poor eyesight Anna, requiring significant adjustments. It happens that when one friend greets her on the street, she did not answer, because it can not recognize welcoming.PL
Chyba w całym moim życiu nie słyszałam tyle dobrych co złych opinii na temat jednej i tej samej osoby.
Nazywa się ją geniuszem i potworem, ikoną bez serca, najlepiej ubraną królową z lodu.
Ale czy my zwykli śmiertelnicy powinniśmy w to wierzyć?
Ok, może i nie jest ciepłą i otwartą osobą, ale to co robi robi świetnie. Sprawdza się jako strażniczka 
"biblii mody - VOGUE" 
Żyjemy nadal w świecie zdominowanym przez mężczyzn, czyżby ich cierpkie argumenty na temat Anny były skutkiem strachu i ich własnej niepewności siebie i zazdrości, że kobieta też potrafi? A nawet potraf lepiej ?
A kobiety wiecznie dążące do ideału, nie mogące z krytyką na ich temat? Może po prostu powinny nauczyć się zasady "nie pytaj, jeśli nie chcesz znać odpowiedzi" ?
Jaka jest Anna Wintour prywatnie? Nie wiem, ale jeśli chodzi o jej pracę to odwala kupę świetnej roboty!

ES
Creo que en toda mi vida nunca he escuchado tantas cosas buenas como malas críticas sobre una y la misma persona. 
La llaman un genio y un monstruo,icono sin corazón , reina de hielo mejor vestida . 
Pero si nosotros los simples mortales debemos creer entodo esto? 
Ok, tal vez no es una persona cálida y abierta, pero lo que hace, hace muy bien. Trabaja como guardia 
"La biblia de la moda - VOGUE" 
Vivimos en un mundo todavía dominado por los hombres, en realidad sus argumentos tan amargos sobre Anna quizas es el simptomo a su propio miedo, la inseguridad y los celos que una mujer puede hacer? E incluso lo hace mejor? 
Una mujer eternamente búsqueda a la perfección, que no puede con la crítica sobre ello? Tal vez sólo tendrian que aprender las reglas de "no preguntes si no quieres saber la respuesta?" 
¿Cómo es Anna Wintour en privado? No sé, pero cuando se trata de su profesión se que hace un montón de buen trabajo!


ENG 
I think in my entire life I never heard too much good as bad opinions about one and the same person. 
She is called a genius and a monster, icon without a heart , best-dressed queen of ice. 
But we mere mortals should believe in it? 
Ok, maybe she is not a warm and open person, but what she does is doing great. She works as a guard 
"the bible of fashion - VOGUE" 
We live in a world still dominated by men, really sour their arguments about Anna were due to their own fear and insecurity and jealousy that a woman can do? And even do it better? 
A woman eternally striving for perfection, which can not criticism on them? Maybe they just need to learn the rules of "do not ask if you dn`t want to know the answer?" 
What is Anna Wintour privately? I do not know, but when she comes to her work that does a lot of great job!
          COMING SOON . . WKRÓTCE . .                                 APROXIMADAMENTE . .

muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.


martes, 17 de junio de 2014

I`m addicted to VOGUE
PL
17 grudnia 1892, to data niezwykle ważna dla prawdziwych pasjonatów mody, to właśnie tego dnia narodziła się "biblia mody" Najstarsze i najbardziej ekskluzywne z pism o tendencjach, ludziach i życiu na wysokim poziomie. 
Wielu z uznawanych po dziś dzień jako wielkich ludzi zostało odkrytych właśnie przez VOGUE. Każdy pragnie pracować choć raz z pismem, bo otwiera bardzo wiele drzwi i samo za siebie mów "prestiż" występując w piśmie choćby raz znaczy, że jesteś kimś. 
To jedyne z pism, w którym na okładkach gościła poczynając od Audrey Hepburn poprzez Sofię Loren aż po dzisiejszą Rihannę. To pismo z historią i swoją tradycją!
Warto wspomnieć, że pierwsze okładki były malowane ręcznie!


ES
 El 17 de diciembre de 1892, es una de las fechas de las mas importantes para los admiradores de la moda, es fecha en la que nació " la biblia de la moda "  La mas antigua y la mas lujosa revista sobre las tendencias, perdonas importantes y la vida de alto nivel.
Muchod de los mas grandes eran descubiertos por la revista VOGUE. Cada uno quiere trabajar con ellos, aunque fuera una vez, porque eso abre muchisimas puertas y significa el prestigio. Si trabajastes con VOGUE significa que eres alguien.
Es la unica revista en la que las portadas estaban empezando por Audrey Hepburn luego Sofia Loren y hoy Rihanna. Es la revista con la historia y tradición!
Primeras portadas estaban pintadas a mano.ENG
December 17, 1892, a date so important for the true lovers of fashion, the date when was born the "fashion bible" The oldest and most exclusive of magazine about trends, people and life at a high level. 
Many of today recognized as great men have been discovered just by VOGUE. Everyone wants to work at least once to the magazine, because it opens a lot of doors for themselves and says "prestige" appearing in writing at least once means that you are somebody. 
It only magazine, which hosted the covers ranging from Audrey Hepburn by Sophia Loren to the Rihanna today. This letter has history and tradition! 
It is worth mentioning that the first covers were painted by hand!


JAK ZMIENIAŁY SIĘ OKŁADKI I LOGO
COMO CAMBIABAN LAS PORTADAS Y EL LOGO
HOW TO CHANGED COVERS AND LOGO


20`s

50`s60`s

80`s

 90`s
todays

THE EDITOR OF VOGUE SINCE 1988
REDAKTORKA VOGUE OD  1988
LA DIRECTORA DE VOGUE DESDE 1988

ANNA WINTOUR
. . . 


I`m addicted to
VOGUE

COMING SOON . . WKRÓTCE . . APROXIMADAMENTE . .
muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~ ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.