viernes, 30 de enero de 2015

7 DAYS 7 OUTFITSPL
Czas egzaminów, mniej czasu na bloga. WYBACZCIE.
Dziś mały haul outfitów z tego tygodnia.
Jak wam się podoba?

PS: POWODZENIA WSZYSTKIM NA EGZAMINACH!!

ES
La temporada de examenes, menos tiempo para escribir el blog. PERDONAD ME!
Hoy os presentoun pequeńo resumen de mis outfits de esta semana.
Que os parece?

PS: MUCHA SUERTE CON LOS EXAMENES!

ENG
Is time of exams, don`t have much timefor write blog. I`M SO SORRY!
Today I show you my haul of outfits of this week.
What do you thing?

PS: GOOD LUCK WITH YOURS EXAMS !


***

#1 MONDAY BOHO
#2 TUESDAY RED ENERGY
#3 WEDNESDAY ECOLOGIC FOX FUR
#4 THURSDAY FUSIA & COBALT
#5 MY FAVOURITES ACCESORIES 
#6 SATURDAY ORIENTAL CHIC
#7 SUNDAY ETHNO SCARF
#8 SOME OUTFITS FROM MY INTAGRAM OF THIS WEEK 
#9 MY FAVOURIT CHANEL MAKE UP 

HAVE AN INSPIRING DAY !


muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved.jueves, 29 de enero de 2015

15 STEPS TO BE HAPPY


PL
My kobiety (zbyt) często poświęcamy czas na zastanawianie się 
"jak one to robią, że . . . "
" co one mają w sobie? "
"dlaczego ona, a nie ja . . . "
I tak w wielu aspektach życia, czy to w pracy,czy w szkole, czy w związku . .
Ale to się zmieni, bo 
dziś wam przedstawię 

15 KROKÓW JAK BYĆ SZCZĘŚLIWĄ!

Pojęcie zołza jest mylnie postrzegane jako coś negatywnego
A NIE JEST TO NIC NEGATYWNEGO!
~ zołza = super babka ~

zołza- to niezmieniająca się kobieta, bez względu na wszystko ... 
Nie interesuje się otoczeniem, zajmuje sie sobą i to co jej dotyczy. 
Konkretna, stanowcza z ostrym temperamentem. 
Prawdziwa kobieta. Pewna siebie. Szczera. 
Zna swe miejsce. Szanuje tych co ją szanują.ES
Nosotras, las mujeres (demasiado) frecuentemente perdemos el tiempo en averiguar
"¿Cómo otras hacen eso ..."
"Que  es lo que tienen ellas?"
"¿Por qué es ella, y no yo ..."
Y así en muchos aspectos de la vida, en el trabajo o en la escuela, o en una relación. .
Pero hoy cambiara todo porque 
os presento 

15 PASOS PARA SER FELIZ!

El concepto se entiende mal la palabra "zorra",selo toma como algo negativo
ESTO NO ES NADA NEGATIVO!
~ ZORRA = SUPERMUJER ~

zorra - es una mujer que nunca cambia, da igual que pasa en su alrededor
No le importa lo que esta pasando, se ocupa de si misma 
Es precisa y firme con un temperamento fuerte.
Mucha mujer el 100%. Segura de si misma. Sincera.
Conoce su lugar. Respeta a los que la respetan a ella.


ENG
We, women (too) often take time to reflextion :
"How do they do that..."
"What they have in them?"
"Why is she, not me..."
And so in many aspects of life, whether at work or at school, or in a relationship. .
Now`ll change everything,
Today I introduce you

15 STEPS HOW TO BE HAPPY!

The concept is mistakenly "witch" seen as something negative
THIS IS NOT NOTHING NEGATIVE!
~ witch = superwoman ~

witch- is altering a woman who never changing,doesn`t metter situation..
Not interested in the environment, deals with she, and what her concerns.
The precise, firm with a sharp temper.
A real woman. Confident. Sincere.
She knows her place. She respects those who respect she.


PL
15 zasad szczęścia : 
1. najatrakcyjniejszym przedmiotem każdej z nas jest godność.
2. Myśl zawsze samodzielnie i ignoruj każdego, kto spróbuje Cię ograniczać i

narzucać swoje zdanie.

3.Naprawdę silni ludzi nie tłumaczą dlaczego wymagają szacunku, Po prostu

nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie okazuje.

4.Napięcie, jakie stwarza lekko zołzowata kobieta, daje mężczyźnie delikatne

poczucie zagrożenia. Czuje się trochę niepewny, bo nigdy nie ma jej w garści.

5.Kobieta uległa, która daje za dużo, sprawia wrażenie, jakby bardziej

wierzyła w mężczyznę niż w samą siebie. 

Mężczyźni widzą w tym słabość anie wdzięk.
6.Kiedy zaczynasz się śmiać, zaczynasz zdrowieć.
7.Wyglądem może go oczarować, ale to jej niezależność sprawi, że

iskra nie zgaśnie.

8.Umiejętność decydowania jak chcesz żyć i umiejętność decydowania jak

chcesz być traktowana, to dwie rzeczy, które dają więcej władzy niż jakiekolwiek

dobra materialne.
9.Kiedy odchodzisz od rutyny Twoja nieobecność tam, gdzie zawsze byłaś

sprawia, że on przytomnieje. Mężczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak

kontaktu.
10.Związek, w którym się nadmiernie starasz, prawdopodobnie jest do

niczego. Kiedy coś jest dobre, wydaje się łatwe i nie czujesz się tym umęczona.


11. Miła dziewczyna daje z siebie dużo, kiedy regularne zadowalanie

mężczyzny staje się ważniejsze od jej własnych potrzeb.


12. Kobieta wydaje się mężczyźnie bardziej pewna siebie, kiedy on nie może jej

odciągnąć od jej własnego życia, bo ona jest ze swojego życia zadowolona.


13 . W chwili, gdy kobieta wysila się ponad miarę, żeby przypodobać się
mężczyźnie, obniża standard ich związku.

14.  Nie okazuj zazdrości i nigdy się nieporównujz inną,bo ta w końcu wyda mu się bardziej interesująca niż ty. ZAPAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚ JEDYNA W SWOIM RODZAJU!

15. Musisz się pilnować, żeby nie tracić gruntu pod nogami. Niezależnie od sytuacji, bądź panią swego życia.ES

15 reglas de la felicidad:

1. El objeto más atractivo de cada uno de nosotros es la dignidad.

2. Piensa siempre solo y no hagas caso al que trate de limitarte e
imponer tu opinión.

3. Sinceramente,  personas fuertes no necesitan explicar por qué se merecen el respeto, 
sólo no se juntan con los que no les muestra el respeto.

4. La tensión planteado por una mujer (ligeramente), da a un hombre una delicada
sensación de peligro. Se siente un poco indeciso porque no te tiene en la mano.

5. Si una mujer da demasiado, da la impresión de creer más
 en el hombre que ensigo misma.
Los hombres ven esto como una  debilidad y no sensualidad ni respeto.

6. La risa siempre es la medicación, cura todo!

7. Con buen aspecto puedes encantar a él, pero era tu independencia hara que la chispa nunca se apague.
8. Elsaber de decidir cómo quieres vivir y la capacidad de decidir cómo
 quieres ser tratada, las dos cosas que te dan más poder que cualquier
bien material.

9. Cuando te alejas de la rutina, tu ausencia allidonde siempre estabas le hace
 consciente. Los hombres no responden a la palabra. Reaccionan a la falta de
contacto.
10. Una relación en laque siempre teesfuerzas mucho se ponee excesivamente penoso. Cuando algo es bueno, parece fácil y no te siente agobiada.

11. Buena chica se esfuerza demasiado, cuando la gratificación habitual
del hombre se pone más importante que sus propias necesidades.

12. La mujer parece ser más  segura de sí misma en los ojos del hombre, cuando este no es capaz de alejarla de su propia vida, porque ella es feliz con su vida.

13. En el momento en el que una mujer se esfuerzo demasiado, para entrar en lavida del
hombre baja el nivel de su relación.

14. Nunca tecompares con otra ni lemuestrescelos,porque aquella parecera mas interesante que tu. Eres unica - NUNCA LO OLVIDES!

15. No pierdes la tierra debajo de tus pies. Sea lo que sea de la dueńa de tu vida.


ENG

15 bases of happiness:

1. The most attractive object of each of us is dignity.
2. Think always about yourself and ignore anyone who tries to confine you and
impose their opinion.
3.  Truly strong people don`t need to explain why they deserve respect, just
don`t  spent their time with  someone who doesn`t show them respect.
4.  Tension posed slightly witch woman gives a man a delicate
sense of danger. So he feels a little hesitant because he never has  her in hand.
5.  Good girl gives too much, so she gives the impression that more
believed in the man than myself.
Men see it as a weakness ing grace.
6. When you start to laugh, you start to recover.
7. Your aspect can charm him, but it`s your independence make
spark never gone.
8. You must to decide how you want to live and the ability to decide how
you want to be treated, the two things that give you more power than any
material goods.
9. When you leave away from the routine of your absence where you have always been
makes it consciously. Men don`t respond to the word. React to the lack of
contact.
10. Relationship where excessively trying, it is probably 
nothing. When something is good, it seems easy and it don`t  feel you the tormented.

11. Nice girl gives a lot for him, when regular gratification
man is more important than her own needs.

12. The woman seems to be more self-confident man, when he is not able to
pull away from her own life because she is happy with her life.

13. At a time when a woman straining beyond measure, to get into
man lowers the standard of their relationship.

14. You commit the sin of excessive zeal every time you show
clearly, that you give your all.

15. You need to be careful not to lose the ground under your feet. when you stop
be you yourself, your relationship is doomed to failure.
* I PAMIĘTAJ, NAJPIERW BY BYĆ SZCZĘŚLIWYM Z KIMŚ,MUSISZ BYĆ PRZEDTEM SZCZĘŚLIWY WE WŁASNYM TOWARZYSTWIE, BO INACZEJ BĘDZIESZ TRWAĆ W NIESZCZĘŚLIWEJ RELACJI PRZEZ STRACH PRZED SAMOTNOŚCIĄ.

* Y RECUERDA QUE EL PRIMERO ES SER FELIZ CONSIGO MISMA ANTES DE ESTAR CON ALGUIEN, EN OTRO CASO TE PODRIAS ARRIESGAR DE ESTAR EN UNARELACIÓN ENFERMA SÓLO POR EL MIEDO ANTE LA SOLEDAD.

* AND REMEMBER TO BE HAPPY WITH SOMEONE, FIRST YOU MUST BE HAPPY IN YOUR OWN COMPANY BECAUSE OTHERWISE YOU WILL LAST THROUGH RELATIONSHIPS IN THE FEAR OF LONELINESS.
HAVE AN INSPIRING DAY !


muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved.


martes, 27 de enero de 2015

BLOGGER WARDEROBE FOR SALEmy 
FIRST OWN 
design blouse
PL
Za dwa miesiące już wiosna !
Czas na szafowe porządki :)
Jestem w Polsce od paru miesięcy a już nabyłam górę ubrań, uh a`la Mont Everest !
Muszę przecież zrobić miejsce na nowe perełki :)
Na dole przedstawiam Wam, moje ubranka.
Większość z nich miałam tylko jeden raz na sobie, więc mogę powiedzieć,
że są nowe :)
Są w bardzo dobrym stanie, nie mają skaz

ES
Ya quedan sólo dos meses para la primavera!
Es tiempo del refresar mi armario :)
Estoy en Polonia desde hace unos meses y ya he conseguido una montańa de ropa, uh casi comoel Mont Everest !
Tengo que hacer el hueco para nuevas perlitas, no?
Os presento mis cositas, las tuve puestas solo una vez  asi que puedo decir
que son casi nuevas :)
estan en buen estado - no tienen ningunos defectos

ENG
For two months already spring!
It`s time for upright orders :)
I`m in Poland for a couple of months and already I bought up clothes, uh a`la Mount Everest!
Yet I have to make space for new goodies :)
At the bottom I present to you, my clothes.
Most of them had only once on me, so I can say,
they are new :)

They are in very good condition, no flaws


***


TOP SECRET M/L - 35zł


TOP SECRET M/L - 50zł


JAPAN STYLE - 40zł


BERSHKA S/M - 40zł
 STRADIVARIUS - 25złRALPH LAUREN S - 80zł

VICTORIA`S SECRET  L (black)  - 50złVICTORIA`S SECRET s/m - 150złGINA RISCOT - 35złinesRDP@gmail.com
HAVE AN INSPIRING DAY !


muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

miércoles, 21 de enero de 2015

TGG SHOP ONLINEPL
Moje dwie pierwsze kolekcje biżuterii 
IRON AFRICA
INDIA TURQUOISE
były stworzone z mojej miłości do dalekich
 terytoriów dzikiej Afryki i jakże bogatej ornamentury Azji.
Każda z tych rzeczy jest już dostępna w moim SKLEPIE
Są to pojedyncze sztuki i tak już zostanie. 
Nie będę tworzyła czegoś masowo . . . 
Kocham rzeczy oryginalne i przede wszystkim niepowtarzalne, 
Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania to piszcie :) chętnie odpowiem :)
inesrdp@gmail.com


ES
Mis primeras dos colecciones de joyas
IRON AFRICA
INDIA  TURQUOISE
fueron creadas con mi amor por distante
  territorios salvajes de África y muy rica ornamentura de Asia.
Cada una de estas cosas ya está disponible en mi TIENDA
Son piezas únicas, y así lo va a ser.
No piensocrear nada masivamente. . .
Me encantan las cosas originales y sobre todo únicas,
 Si teneis alguna pregunta, por favor escribidme :) 
Yo voy a estar encantada por responder :)
inesrdp@gmail.com


ENG
My first two jewelry collections
IRON AFRICA
INDIA TURQUOISE
were created with my love for distant
  wild territories in Africa and a very rich ornamentury of Asia
Each of these things is already available in my SHOP
They are single pieces, and so it`ll be that forever
I will not create something massively. . .
I love things original and above all unique,
How would you have any questions, please write me :) I`ll be happy to answer :)
inesrdp@gmail.com~*~"ARABIC SHELL"
 - INDIA TURQUOISE COLLECTION -
"JUMBO GLAMOUR"
- IRON AFRICA COLLECTION -"ESMERALD POWER"
- INDIA TURQUOISE COLLECTION -
"AMBER TEAR"
- IRON AFRICA COLLECTION -

"CHEETAH EYE"
- IRON AFRICA COLLECTION -
"MAMMA AFRICA"
- IRON AFRICA COLLECTION -
"JUNGLE COLORFULL LIFE"
- IRON AFRICA COLLECTION -
"CACTUS FLOWER"
- IRON AFRICA COLLECTION -

"IRON TEARS & COLOR HAPINESS"
- IRON AFRICA COLLECTION -
"NILE RIVER"
- IRON AFRICA COLLECTION -

"DESERT SUNSET"
- IRON AFRICA COLLECTION"
"ORIENTAL ATMOSPHERE"
- INDIA TURQUOISE COLLECTION -HAVE AN INSPIRING DAY !


muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved.