domingo, 27 de diciembre de 2015

COSMETICS IN FRIDGE ?

ES
Navidad, Navidad y ya se acabó
Muchas de nosotras han recibido los cosmeticós para la Navidad 
Maravillosas, cajas de lujo ... un grandes marcas para mirar cómo se presentan
en nuestros estantes
PERO ¡ALTO!
En los estantes?! Expuesto a la luz, calor y / o humedad !
Exactamente.
Con esto en mente, para que nuestros cosméticos de lujo, incluyendo perfume
puedancumplir con su función de embellecimiento
Deben estar almacenados
Así que nuestra Chanel No.5 entra en un cajón oscuro.
  Guerlain y cremas a la nevera


1. ¿Qué cosméticos deberían estar la nevera?
Frigorífico es un lugar perfecto para almacenar crema para los ojos. El gel enfríador o crema para el contorno de los ojos no sólo estimula mejor, sino que también reduce la hinchazón, que se vea mejor de inmediato. Cosmética natural que no contiene ningún tipo de conservantes, se sientan cómodos en condiciones de frío.

La baja temperatura permite ya mantener sus propiedades,

tan pronto después de abrir un tarro de crema orgánica Pongamos en la nevera. Haz lo mismo con tratamientos faciales hidratantes, para la relajación y la irritación suave. Este truco se debe utilizar, especialmente para las mujeres de los capilares de la piel, ya que el frío ayuda a reducir el enrojecimiento. El uso de productos con ingredientes activos tales como vitamina C, retinol, péptidos? Después de abrir los cosméticos que necesitas para cuidar de que las sustancias valiosas están protegidas. Así que vamos a poner un frasco de suero en el refrigerador. Muchos maquilladores informan que el frío es perfecto para mantener también incluyendo el rímel  y delineadores de ojos. Delineador de ojos antes de afilar insertar un giro durante varios minutos en el congelador - será más fácil afilarlos.


2. La temperatura ambiente es buena para los cosméticos de color
Maquillaje mejor se almacena a temperatura ambiente. Serás capaz de usarlos durante más tiempo. Definitivamente optar por mantener imprimaciones, polvos y el rimel en el cuarto de baño - el calor y la humedad hacen que expire más rápido. El uso de cosméticos corruptos pueden causar reacciones alérgicas. Muchas mujeres mantienen su esmalte de uñas en el refrigerador. Las bajas temperaturas hacen que espese laca y por lo tanto de fácil aplicación y ya no puede ser utilizado. Desafortunadamente, hay un problema. El frío hace que la capa de barniz separada. Por supuesto que puede agitar la botella, pero lo mejor es esperar hasta que llegue a la temperatura ambiente hasta el barniz de color bien distribuido sobre la superficie de la uña.

Productos para el cuidado facial, como una crema o suero, la mejor sensación a temperatura ambiente. No hay contraindicaciones para colocarlos en el refrigerador, pero sólo funciona durante el caluroso verano, cuando queremos enfriar, poner en un producto frío rostro. Botellas de perfume son valiosos, así que asegúrese de cuidar adecuadamente de ellos. Hay un grupo de acérrimo partidario de la celebración de el perfume en el refrigerador, pero huele nada va a pasar cuando los dejo a temperatura ambiente. La mayoría de ellos herido, mientras que la luz del sol, lo que puede dar lugar a olores oxidación. Los expertos aconsejan mantener las botellas en sus cajas originales, escondidos en un armario. De esta manera seremos capaces de disfrutar de su fragancia favorita ya, aunque obviamente no vamos a ser capaces de admirar las hermosas botellas de todos los días, que por lo general son pequeñas obras de arte que están vestidor.3. Cosméticos que no les gusta el frío
¿Hay cosméticos, que categóricamente no debe ocultar el refrigerador? Sí, todos los productos a base de aceite o cera no deben almacenarse a una temperatura demasiado baja. Es esencial para la cara, el cuerpo y el cabello, durmientes, base de silicona, correctores y barras de labios. El frío va a cambiar la textura, que hacen que sea más difícil de administrar.

PL
Święta, święta i po świętach 
Wiele z nas dostało pod choinkę kosmetyki
Cudne, luksusowe pudełeczka ... świetne marki aż miło popatrzeć jak się prezentują 
na naszych półeczkach
ALE STOP!
Na półeczkach?! Narażone na światło, ciepłe wysoką temperaturę i/lub wilgoć!
No właśnie.
Z myślą o tym, by Wasze luksusowe kosmetyki w tym perfumy
spełniały swoją funkcję upiększania 
muszą być odpowiednio przechowywane 
Czyli nasza CHANEL Nr.5 idzie do ciemnej szufladki,
 a kremy od Guerlain do lodówki 1. Które kosmetyki warto przenieść do lodówki?
Lodówka to idealne miejsce do przechowywania kremu pod oczy. Schłodzony żel lub krem na okolice oczu nie tylko świetnie rozbudza, ale również redukuje opuchliznę, przez co od razu wyglądamy lepiej. Naturalne kosmetyki, które nie zawierają żadnych konserwantów, dobrze czują się w chłodnych warunkach. 
Niska temperatura pozwala na dłużej zachować ich właściwości
dlatego zaraz po otwarciu słoiczka z kremem organicznym, włóżmy go do lodówki. To samo zrób z maseczkami nawilżającymi, odprężającymi i kojącymi podrażnienia. Trik ten powinny zastosować zwłaszcza kobiety o cerze naczynkowej, ponieważ zimno pozwala zredukować zaczerwienienia. Używasz produktów z aktywnymi składnikami, takimi jak witamina C, retinol, peptydy? Po otwarciu kosmetyku musisz dbać, by cenne substancje były chronione. Warto więc włożyć fiolkę z serum do lodówki. Wiele makijażystek radzi, by w zimnie trzymać róznież wodoodporne tusze do rzęs oraz eyelinery. Konturówki do oczu przed ostrzeniem włóż z kolei na kilkanaście minut do zamrażalnika – łatwiej będzie ci je zatemperować.
2. Temperatura pokojowa dobra dla kosmetyków kolorowych
Kosmetyki do makijażu najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej. Będziesz mogła z nich dłużej korzystać, jeśli znajdziesz dla nich zacienione i mało wilgotne miejsce. Zdecydowanie zrezygnuj z trzymania podkładów, pudrów i tuszy do rzęs w łazience – ciepło i wilgoć sprawiają, że szybciej tracą ważność. Używanie zepsutych kosmetyków może wywołać reakcje alergiczne. Wiele kobiet trzyma swoje lakiery do paznokci w lodówce. Niska temperatura sprawia, że lakier nie gęstnieje, a przez to łatwo się aplikuje i można go dłużej używać. Niestety, jest jeden problem. Chłód sprawia, że warstwy lakieru rozdzielają się. Możesz oczywiście potrząsnąć buteleczką, ale i tak najlepiej poczekać, aż lakier uzyska temperaturę pokojową, by kolor dobrze się rozprowadzał na płytce paznokcia.
Produkty do pielęgnacji twarzy, takie jak krem czy serum, najlepiej czują się w temperaturze pokojowej. Nie ma przeciwwskazań do umieszczenia ich w lodówce, ale sprawdza się to tylko podczas gorącego lata, kiedy chcemy ochłodzić się, nakładając na twarz zimny produkt. Flakony z perfumami są cenne, dlatego warto odpowiednio o nie dbać. Istnieje grupa zagorzałych zwolenniczek trzymania perfum w lodówce, jednak zapachom nic się nie stanie, kiedy zostawimy je w temperaturze pokojowej. Najbardziej zaszkodzi im natomiast światło słoneczne, które może prowadzić do utlenienia zapachu. Eksperci radzą, by flakony trzymać w oryginalnych kartonikach, schowane w szafce. W ten sposób będziemy mogły cieszyć się ulubionym zapachem dłużej, choć oczywiście nie będziemy mogły codziennie podziwiać pięknych buteleczek, które zazwyczaj są małymi dziełami sztuki i ozdobą toaletki.

3. Kosmetyki, które nie lubią chłodu

Czy istnieją kosmetyki, których kategorycznie nie powinno się chować do lodówki? Tak, wszystkie produkty na bazie oleju lub wosku nie powinny być przechowywane w zbyt niskiej temperaturze. To olejki do twarzy, ciała i włosów, podkłady, silikonowe bazy, korektory i pomadki. W zimnie zmienią konsystencję, przez co trudniej będzie je zaaplikować.


ENG
Holidays and holidays after holidays
Many of us got for Christmas Cosmetics
Wonderful, luxury boxes ... a great brand pleasure to look at how they present themselves
on our shelves
BUT STOP!
On the shelves ?! Exposed to light, warm heat and / or moisture!
Exactly.
With this in mind, to your luxury cosmetics including perfume
fulfill its function beautification
They must be stored
So our Chanel No.5 goes into a dark drawer.
  Guerlain and creams from the fridge


1. Which cosmetics could be transferred to the refrigerator?
Refrigerator is a perfect place to store eye cream. The cooled gel or cream for the eye area stimulates not only well, but also reduces the swelling, which immediately look better. Natural cosmetics that do not contain any preservatives, feel comfortable in cold conditions.

The low temperature allows for longer maintain their properties,

so soon after opening a jar of cream organic Let us put it in the fridge. Do the same with moisturizing facials, for relaxation and soothing irritation. This trick should be used, especially women of skin capillaries, because cold helps to reduce redness. The use of products with active ingredients such as Vitamin C, retinol, peptides? After opening the cosmetics you need to take care of that valuable substances are protected. So let's put a vial of serum in the refrigerator. Many makijażystek advises that in the cold to hold Also includes logs waterproof mascaras and eyeliners. Liner eye before sharpening insert a turn for several minutes in the freezer - it will be easier you sharpen them.2. The room temperature is good for color cosmetics
Makeup best stored at room temperature. You will be able to use them for longer, if you find them shaded and low humidity. Definitely opt out of keeping primers, powders and mascara in the bathroom - the heat and humidity make it faster expire. Using corrupt cosmetics can cause allergic reactions. Many women keep their nail polish in the refrigerator. Low temperature makes lacquer thickens and thereby easily applied and can no longer be used. Unfortunately, there is one problem. The chill makes the varnish layer separate. Of course you can shake the bottle, but it is best to wait until you get to room temperature varnish to color well circulated on the nail plate.

Facial care products such as a cream or serum, the best feel at room temperature. There are no contraindications to place them in the refrigerator, but it only works during the hot summer, when we want to cool off, putting on a face cold product. Perfume bottles are valuable, so be sure to properly take care of them. There is a group of die-hard supporter of holding the perfume in the refrigerator, but smells nothing will happen when I leave them at room temperature. Most hurt them while sunlight, which can lead to oxidation odor. Experts advise to keep bottles in their original cartons, hidden in a cupboard. In this way we will be able to enjoy your favorite fragrance longer, although obviously we will not be able to admire the beautiful bottles every day, which usually are small works of art and decoration dressing.3. Cosmetics who do not like the cold
Are there cosmetics, which categorically should not hide the refrigerator? Yes, all products based on oil or wax should not be stored at too low a temperature. It is essential for the face, body and hair, sleepers, silicone base, concealers and lipsticks. The cold will change the texture, which make it more difficult to administer.

muchos besos y abrazos 

~TheGrisGirl~
 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

7 comentarios:

 1. Thanks for this info.

  http://www.amysfashionblog.com/blog-home

  ResponderEliminar
 2. Ja przechowuję część kosmetyków w lodówce, ale tylko niewielką część :)

  ResponderEliminar
 3. Odpowiednie przechowywanie kosmetyków jest ważne, byśmy mogły nimi cieszyć się jak najdłużej :)

  ResponderEliminar
 4. Interesting post. I'm your new GFC follower # 926 if you want to come on my blog ^ - ^

  www.beautywithterri.blogspot.it

  ResponderEliminar
 5. Niby oczywiste rzeczy ale zawsze warto o nich pisać i przypominać. Dziękuję Ci za ten wpis i przypomnienie podstawowych, przydatnych zasad obchodzenia się z kosmetykami :) Wszystkiego dobrego i ... najlepszego Ci przede wszystkim 2016 roku Ci życzę, niechaj będzie udany i dla Ciebie pomyślny :)

  ResponderEliminar
 6. Ja również niektóre produkty przechowuję w lodówce :) ależ Ty masz piękne oczy!

  ResponderEliminar
 7. Też posiadamy małą półeczce w lodówce na nasze kosmetyki :)

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)