jueves, 3 de marzo de 2016

8 tips para ahorrar activamenteESEl ahorro se ve como algo pasivo. Ahorro, según la Real Academia Española de la Lengua, es “reservar alguna parte del gasto ordinario, guardar dinero como previsión para necesidades futuras., evitar un gasto o consumo mayor.” En las tres definiciones se puede observar que se toma la abstención como una premisa mayor en el ahorro, es decir que para ahorrar, hay que “no hacer”.
Una vez que se “guardan” los bienes no se lleva a cabo nada más. Pero ahorrar de manera activa puede ser mucho más eficiente. Cualquier contador puede asesorarte con esto, pero antes de contratar a alguien, puedes hacer una limpieza in-house de gastos innecesarios. Aquí les presento ocho sugerencias para hacerlo.


1. No ahorres dinero únicamente. 
El ahorro se debe contemplar como un proceso que abarque todas las actividades humanas que tengan un gasto. No sólo de dinero, sino de energía, agua, recursos, tiempo y cualquier otra cosa que implique un gasto.

2. Investiga. 
El saber qué tipo, cantidad y precio del producto, servicio o recurso se necesitan, nos lleva hoy un par de clics. Tómate tu tiempo en hacer un cálculo o una investigación de al menos 5 opciones antes de decidir en qué gastar.

3.- Lleva un control. 
Para lograr esto se debe llevar un reporte del presupuesto en el que se señalen, no sólo los principales, sino todos los gastos e inversiones. Esto ayuda a detectar lo innecesario e impulsar lo que se requiera. Revisa este reporte cada mes o cada tres meses, dependiendo el número de transacciones que se hacen.

4.- Sé creativo. 
No siempre todos los problemas pueden exclusivamente ser resueltos con solvencia económica. Hay que tomar en cuenta que la creatividad puede formar lo que necesitamos a partir de lo que ya poseemos. No todo lo que se necesita está a la venta, se pueden crear cosas que pueden salir hasta mejores que las que se venden, puesto que el comprador, tú mismo, es precisamente quien sabe lo que necesita.

5. Vende, compra o intercambia. 
Como ya lo mencioné, se puede ahorrar al ser activos. Cualquier ganancia adicional en la venta es un ahorro, si tomamos la relación del costo que manejaba antes con el que se logró vender. El mismo artículo llegó a un precio más alto o más bajo que el original y hay que aprovechar estos cambios. Aprovecha las oportunidades, pero sé cauteloso.

6. Gasta únicamente lo que tienes. 
Evitar llevar gastos a “crédito”, pues esto puede generar dos situaciones perjudiciales: La primera sería acumular varios cargos simultáneos, que si no se toman en cuenta (tal vez por ser pagos muy bajos) puede afectar el presupuesto en un nivel general al estar todos acumulados al mismo tiempo. Lo segundo es que no es tan fácil llevar la cuenta de algo que no se tiene, por lo tanto, puedes quedarte sin el capital para saldar la deuda si no eres cuidadoso.

7. Deja que el dinero llame a dinero 
(o lo que sea que se esté ahorrando). Lo ahorrado, si es que está en tu propiedad, inviértelo. Esto implica que no estará “congelado”, sino que se estará ganando de lo que se ahorró. Si es dinero, en un fondo, si son recursos, utilízalos.

8. Ahorra de forma variada. 
Hay que tener una consciencia de que no está seguro el ahorro en ninguna parte al 100%. Las variaciones de la bolsa, los robos, la inflación, el descuido, en pocas palabras al error tecnológico y al humano, pueden perjudicar tu ahorro. La solución es tener contemplado ahorrar en varias opciones o fuentes, y por si llegara a fallar una, existen otras que respaldarán a la que falta. Entre más opciones tengas de ahorro, sera más difícil que se pierda el mismo.


El ahorro en las empresas es importante para el crecimiento de las mismas. Empieza hoy mismo a hacerlo y te aseguro que en muy poco tiempo notarás la diferencia.

PL


Oszczędności są postrzegane jako pasywa. Oszczędności, według hiszpańskiej Królewskiej Akademii Języka, to "rezerwa do większego wydatku by zaoszczędzić pieniądze, zgodnie z przewidywaniem przyszłych potrzeb., Unikanie wydatków lub zwiększona kwota na późniejsze ich wydanie na kosztowniejszy cel." W tych trzech definicjach można zauważyć, że głównym celem oszczędności jest wstrzymanie się od wydatku  i jest traktowane jako główne założenie oszczędzania, czyli zapisać, że najważniejsze to  "nic nie robić"z pieniędzmi.
W momencie kiedy uda nam się zgromadzić pewne dobra materialne nic z nimi nie robimy. Ale aktywnie oszczędności mogą być znacznie bardziej wydajne. Każdy księgowy może doradzić Ci w tym, ale przed zatrudnieniem kogoś, można dokonać tego we własnym zakresie czyszczenia niepotrzebnych wydatków. Poniżej przedstawiam osiem sugestii, aby to zrobić.


1. Nie tylko zaoszczędzić pieniądze. 
Oszczędności powinny być postrzegane jako proces, który obejmuje wszystkie działania człowieka, które mają wydatek. Nie tylko pieniądze, ale energii, wody, zasobów, czasu i wszystko inne z udziałem wydatków.

2. Badania. 
Wiedząc, co jest potrzebne, rodzaj, ilość i cenę produktu, usługi lub zasób dziś zajmuje nam kilka kliknięć. Poświęć trochę czasu, aby wykonać obliczenia lub znajdź co najmniej 5 opcji przed podjęciem decyzji wydatku/ów.

3. Śledzić. 
Aby to osiągnąć, musimy utrzymać sprawozdanie budżetowe, które nie wskazują tylko ważne, ale wszystkie wydatki i inwestycje. Pozwala to na wykrycie niepotrzebnych i wspierania tego co jest wymagane. Sprawdź ten raport co miesiąc lub co trzy miesiące, w zależności od liczby transakcji, które są wykonane.

4. Bądź kreatywny. 
Nie zawsze wszystkie problemy można rozwiązać tylko z zdolnością ekonomiczną. Musimy wziąć pod uwagę, że twórczość może być to, czego potrzebujemy bardziej niż to, co już mamy. Nie wszystko, co potrzebne jest do sprzedaży, można tworzyć rzeczy, które mogą pójść jeszcze lepsze niż te sprzedawane, jako kupujący, sam, który dokładnie wie, czego potrzebuje.

5. sprzedać, kupić lub wymienić.
 Jak już wspomniałam, można zaoszczędzić poprzez bycie aktywnym i nigdy pasywnym. Każdy dodatkowy zysk ze sprzedaży to oszczędność, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek kosztów przed rozpoczęciem wydatków, z którymi udało nam się je sprzedać.  Skorzystaj z możliwości, ale należy zachować ostrożność.

6. wydawaj tylko to, co masz. 
Unikaj jak ognia wykonywania wydatków na "kredyt", ponieważ może to generować dwie negatywne sytuacje: Pierwszą będzie gromadzić kilka jednoczesnych opłat - strat (pasywów),  nawet jeśli to kwestia bardzo niskich płatności-odsetek i prowizji, to mogą one mieć wpływ na budżet na poziomie ogólnym na wszystkie koszta występujące w tym samym czasie. Drugim jest to, że  możesz pozostać bez kapitału do spłacenia długu, jeśli nie jesteś ostrożny.

7. Niech pieniądze mnożą Twoje pieniądze
 (lub cokolwiek masz, np. oszczędności). Coś co już posiadasz, spadek czy nieruchomości, prosta rada INWESTUJ. Oznacza to, że nie zostaną "zamrożone", ale będzie kolejny zysk - aktywa

8. Oszczędzaj na różne sposoby
Musisz być świadoma jednego, że oszczędności nie jest bezpieczne nigdzie na 100%. Wariacje na rynku , rozbój, inflacja, zaniedbania, krótkie błędy technologiczne i ludzkie to szkodzi na Twoje oszczędności. Rozwiązaniem jest rozwaga. Nie bój się korzystać z  różnych opcji lub źródeł. Zainteresuj się inwestycjami.  Im więcej masz możliwości oszczędności, będzie trudniej stracić a łatwiej zyskać.


 Zacznij coś robić już dziś a zapewniam was, 
że wkrótce zauważycie różnicę.


 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

14 comentarios:

 1. Una entrada muy interesante!!! Un saludo

  ResponderEliminar
 2. great tips. Have a great weekend.

  http://www.amysfashionblog.com/blog-home

  ResponderEliminar
 3. Uważamy się za dość oszczędne ale czasem łamiemy się bezlitośnie xD

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. każdemu się wymsknie, oby tylko pokusa nie była większa od zarobku ;)
   bo czasem ludziom się zdarza kupić new car albo iphone ot tak ...

   grunt to konsekwencja :)

   Eliminar
 4. Wish I could read this in English though :(

  love lots,
  Tin

  mypoeticisolation.blogspot.com

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. next time will be in english version too, promised :)

   Eliminar
 5. Great tips, I love the first photo!

  besos,
  M
  The Flower Duet

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. happy you like it
   I want to prove for every woman that can be glamourus & powerfull the same time :)

   have a nice week

   Eliminar
 6. Excelentes tips! En especial el primero :) Muchas gracias por compartirlos!!

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. mucha de nada, el placer es mio :)
   muchas gracias por tu visita Carla

   Eliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)