domingo, 6 de marzo de 2016

9 hábitos de vida que te encaminarán al éxito
ES

¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas consiguieron ser tan exitosas? Una gran idea, motivación, persistencia y un poco de suerte fueron de ayuda, pero lo que está detrás son los hábitos compartidos por esta gente. Aquí, nueve hábitos que les han ayudado a alcanzar la cima y mantenerse ahí:


Meditar
En 2013 Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, dijo al Huffington Post que, por encima de cualquier cosa, la meditación fue el ingrediente principal de su éxito como empresario. Sin embargo, Dalio no está solo. Oprah, Rupert Murdoch, Russell Simmons, Arianna Huffington, Bill Ford y Padmasree Warrior han admitido que la meditación es un componente indispensable de su éxito.
Cuidar tu cuerpo y tu mente al relajarte, ejercitarte, comer sanamente y dormir suficiente incrementará de manera dramática tus posibilidades de triunfar.


Levantarse temprano
Es bien sabido que Barack Obama, Richard Branson, Jack Dorsey, Larry Schultz, Tim Cook y la CEO de Xerox Ursula Burns son personas madrugadoras. ¿Cómo se ha relacionado este hábito con su negocio? Quienes se despiertan temprano pueden comenzar su día antes que cualquier otra persona: pueden escribir correos, ejercitarse o encontrar tiempo para sí mismos. Las personas madrugadoras también tienden a ser más felices y proactivas.


Socializar
Las personas exitosas conocen la importancia de establecer relaciones de trabajo. De hecho, un estudio encontró que el networking mejora el desempeño laboral de las personas e incrementa las posibilidades de encontrar un trabajo. Socializar permite a las personas exitosas ser más innovadoras. De acuerdo con Dale Carnegie en su libro clásico “How To Win Friends & influence People” (Cómo hacer amigos e influir en las personas), las personas exitosas rara vez critican o se quejan. Son sinceras y tratan de ser empáticas.

Mantenerse ocupados
Las personas exitosas rara vez están inactivas. Empresarios como Lyndon B. Johnson y Robert Moses eran conocidos por trabajar de 60 a 65 horas por semana. Elon Musk trabaja de 80 a 100 horas por semana, y ha declarado al respecto: "ése es el tipo de ética de trabajo que un empresario debería tener".


Saber decir “no”
“La diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las segundas dicen que no prácticamente a todo”. Warren Buffett. Las personas exitosas saben que al decir “no” a la negatividad, el trabajo en exceso y las actividades que hacen perder el tiempo pueden enfocarse en incrementar su productividad. Si dicen que sí a todos o a todo, se distraerán demasiado y no lograrán completar sus tareas pendientes.


Menos TV, más libros
De acuerdo con Thomas Corley, autor de "Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals” (Hábitos de los ricos: los hábitos diarios de éxito de los hombres más adinerados), 67 por ciento de las personas ricas sólo miran televisión durante una hora diaria o incluso menos. Asimismo, Corley encontró que sólo 6 por ciento de los ricos miran reality shows, mientras que 78 por ciento de los pobres, lo hace.
Además, 86 por ciento de las personas adineradas ama leer libros de motivación personal, y dedica por lo menos 30 minutos del día a esta actividad.Hacer listas de pendientes por la noche
Se sabe que las personas más exitosas escriban sus listas de pendientes por la noche con la finalidad de establecer prioridades para el día siguiente. Numeran estas listas para identificar qué tareas son más importantes.


Establecer metas y visualizar el camino
Joel Brown entrevistó a varios emprendedores exitosos para Entrepreneur y encontró que 95 por ciento escribía sus metas, planes o visiones de manera regular. Las personas triunfadoras hacen esto por las noches, o bien, a primera hora de la mañana para prepararse y enfrentar los retos que se presentarán durante el día.


Administrar su dinero
No es ningún secreto: las personas exitosas están en donde están porque han sabido manejar bien sus finanzas. Esto significa que invierten su dinero de manera sabia, buscan oportunidades nuevas y crean fondos de emergencia. Son asimismo generosos y están dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan.
Dice un dicho que la buena suerte y la preparación siempre encuentran una oportunidad. Las personas más exitosas se preparan para el éxito todo el tiempo. Esperan que la suerte las encuentre, y por lo general, así pasa.
PL

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się kiedyś, jak to jest, że niektórym ludziom udało się osiągnąć wielki sukces? Świetny pomysł, motywacja, wytrwałość i szczęście były pomocne, ale  prawdziwą cechą wspólną  tych ludzi są dobre nawyki. Oto dziewięć, które pomogły im dotrzeć na szczyt:MEDYTACJA 
W 2013 roku Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates, powiedział The Huffington Post, że medytacja była głównym składnikiem jego sukcesu jako przedsiębiorcy. Jednak Dalio nie jest sam. Oprah, Rupert Murdoch, Russell Simmons, Arianna Huffington, Bill Ford i Padmasree Wojownik przyznał, że medytacja jest podstawowym składnikiem sukcesu.
Zadbaj o swoje ciało i umysł na relaks, ćwiczenia fizyczne, jeść zdrowo i oddawać się wystarczającej ilości snu co znacząco zwiększy Twoje szanse na sukces.


WCZEŚNIE WSTAWAJ
Powszechnie wiadomo, że Barack Obama, Richard Branson, Jack Dorsey, Larry Schultz, Tim Cook i CEO Xerox Ursula Burns są rannymi ptaszkami. W jaki sposób ten zwyczaj związany z sukcesem? Ci, którzy wcześnie się obudzą mogą rozpocząć dzień zanim ktokolwiek inny: mogą pisać e-maile, ćwiczenia lub znaleźć czas dla siebie. Wcześnie wstający ludzie również wydają się być szczęśliwsi i proaktywni.


SPOŁECZNOŚĆ
Większość ludzi zna znaczenie ustanowienia stosunków roboczych. W rzeczywistości, jedno badanie wykazało, że w sieci zwiększa się wydajność roboczą ludzi i zwiększa szanse na znalezienie pracy. Według Dale Carnegie w swojej klasycznej książce "Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi", wybrani ludzie rzadko krytykują lub narzekają. Są szczerzy i starają się być empatyczni.AKTYWNOŚĆ
Ludzie sukcesu rzadko są nieaktywni. Przedsiębiorcy jak LBJ i Robert Mojses byli znane do pracy od 60 do 65 godzin tygodniowo. Elon Musk pracował od 80 do 100 godzin tygodniowo, i powiedział : "., Jaki to rodzaj etyki pracy, kiedy przedsiębiorca powinien mieć dużo wolnego"


MÓWIĆ "NIE"
"Różnica między ludźmi sukcesu i  ludźmi wielkiego sukcesu jest taka, że ci drudzy potrafią zawsze powiedzieć stanowcze 'nie'". Warren Buffett. Wybrani ludzie wiedzą, że mówiąc "nie" negatywności, przepracowania i wykorzystaniu cennego czasu na coś niepotrzebnego, mogą koncentrować się na zwiększaniu produktywności. Jeśli mówią tak, dla całości i/ lub wszystkiemu, są zbyt rozproszeni i nie są w stanie wykonać swoich zadań w pełni.


MNIEJ TV, WIĘCEJ KSIĄŻEK
Według Thomasa Corley, autor "bogaczy" codzienny sukces zależy od nawyków osób zamożnych", 67%  ludzi bogatych oglądać telewizję podczas 1h codziennie  lub nawet mniej. również Corley stwierdził, że tylko 6% bogatych ogląda reality show,gdy w rzeczywistości aż  78% ubogich właśnie na to traci swój cenny czas.
Ponadto 86 procent bogatych ludzi kocha czytać książki o osobistej motywacji i poświęca co najmniej 30 minut dziennie na tą czynność.ROBIĆ LISTĘ WAŻNYCH RZECZY W NOCY
Wiadomym jest, że ludzie odnoszący sukcesy piszą swoje listy zadań oczekujących w nocy, w celu ustalenia priorytetów na następny dzień. Numerowe wykazy określają, które zadania są najważniejsze.WYZNACZ DROGĘ, WIZUALIZUJ CEL
Joel Brown przeprowadził wiele wywiadów z potężnymi przedsiębiorcami i okazało się, że 95% pisze swoje cele, plany i wizje regularnie. Ci ludzie to robią w nocy lub wcześnie rano, aby przygotować się i stawić czoła wyzwaniom, które zostaną przedstawione w ciągu dnia.


ROZSĄDNIE ZARZĄDZAJ PIENIĘDZMI
Nie jest tajemnicą: ludzie sukcesu są tam, gdzie są, bo nauczyli się zarządzać swoimi finansami. Oznacza to, inwestując swoje pieniądze mądrze, szukając nowych możliwości oraz tworzenia funduszy ratunkowych. Są one również chętni do pomocy potrzebującym.


Mówi pewne powiedzenie, że szczęście i przygotowanie zawsze znajdzie swoją okazję. Ludzie sukcesu są przygotowani do jego osiągnięcia cały czas. Oczekują oni, że szczęście można znaleźć, a zwykle tak właśnie jest.


 ©TheGrisGirl. All Rights Reserved.

7 comentarios:

 1. Mądry tekst na początek dnia. Good description for the beginning od this day. Good day.
  Red is Bad

  ResponderEliminar
 2. Lubię wcześnie wstawać :)

  Kochana mogłabyś poklikać w linki w najnowszym poście Romwe ?
  http://rzetelne-recenzje.blogspot.com/2016/03/wiosenne-stylizacje-z-romwe.html

  ResponderEliminar
 3. Awesome post! :) :*
  www.vvbre.blogspot.com

  ResponderEliminar
 4. awesome post. Have a great week.

  http://www.amysfashionblog.com/blog-home/

  ResponderEliminar
 5. Great post

  Love Vikee
  www.slavetofashion9771.blogspot.com

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)