sábado, 2 de mayo de 2015

I am . . .
ES

¿Cómo es TheGrisGirl?
Para esta pregunta no hay una sola respuesta clara, ¿ por qué?
Una mujer Acuario, partida entre dos culturas y completamente enamorada de la tercera
Para mí cosas importantes tocan el espíritu, ideas, sueños, fantasías.
Eso es lo que me alimenta, me hace vivir.
Yo pertenezco a los que defienden a los que tocó la injusticia o mala suerte.

Soy buena amiga,
con la que siempre se puede contar, da igual la hora de noche y de dia ... siempre estoy.

Soy  gran individualista. Muy excéntrica.
Siempre tengo algo que decir 
todo hago a mi manera propia.
La gente a veces me mira como si fuera una loca.
Pero a mí no me importa.
 La gente puede decir, siempre y cuando no se trata de limitar mi independencia,
todo esta bien.
Acuario es siempre tal y como es.
mentiras y falsas me hacen reír.
Digo sin rodeos, no juego el envoltorio en el algodón
Yo pertenezco a la gente cálida y considerada

AMO vivir por el momento, la aventura - pequeña y grande.
Estoy muy involucrada en la vida que a veces no hay tiempo suficiente para los amores.
Soy sociable, pero me siento muy bien también conmigo misma.
También me gusta dar vida a algunos proyectos innovadores. 
Ser una inspiración para los demás,
la novedad me atrae, frotar nuevas pistas.


Como cada uno tiene sus defectos. . . los tengo y yo
No tengo miedo y no me avergüenzo de ellos, defectos nos hacen originales
Soy caprichosa, distanciada ya menudo impredecible - demasiado espontánea
muy individual e independiente
No me importa a la tradición, a pesar de que de mis propios
 puntos de vista es dificil de quitarme de la cabeza
Me encanta la gente inteligente, 
valiente en la expresión de sus pensamientos y de ellos mismos
Ambiciosa, honesta y coherente


Los hombres?
Me encanta compartir y desarrollar pasiones
chismes sobre todas las cuestiones del mundo
Me gustan los hombres con propia opinión, la pasión, y que valoran el individualismo
y con alta cultura personal, inteligente


Tengo miedo de la monotonía, el aburrimiento
Me molesta la tosquedad e insensibilidadUn adjetivo que me describe mejor?
VALIENTE
( cumpliendo mis sueños, en pensamientos, la vida, el amor y la amistad)
PL
Jaka jest TheGrisGirl ?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego?
Kobietka wodnik, rozdarta między dwoma kulturami i kompletnie zakochana w trzeciej 
Ważne są dla mnie sprawy ducha, idee, marzenia, fantazje. 
Tym się karmię, tym żyję.
Należę do osób, które bronią do upadłego tych, których spotkała niesprawiedliwość 
czy krzywda. 
Jestem przyjacielem
na którego zawsze można liczyć, nie ważna godzina czy dzień... jestem.

Jestem wielką indywidualistka. Wręcz ekscentryczką
Zawsze mam swoje zdanie i swoją drogę. 
Ludzie czasem patrzą na mnie, jak na wariatkę. 
Zupełnie mnie to nie przejmuje.
 Ludzie mogą mówić, dopóki nikt nie próbuje ograniczyć mej niezależności, 
wszystko jest w porządku. 

Kobietka Wodnik jest zawsze sobą
Udawanie i pozy mnie śmieszą. 
Mówię wprost, nie bawię się w owijanie w bawełnę
Należę do osób ciepłych i taktownychKOCHAM żyć chwilą, przygody – małe i duże. 

Jestem tak zaangażowana w życie, że czasem nie starcza mi czasu na miłość. 
Jestem towarzyska, ale bardzo dobrze czuję się też sama ze sobą. 

Lubię też wcielać w życie jakieś innowacyjne projekty. Być inspiracją dla innych, 
pociąga mnie nowatorstwo, przecieranie ścieżek.

Jak każdy mam swoje wady . . .
Nie boję i nie wstydzę się ich, wady czynią nas oryginalnymi
jestem kapryśna, zdystansowana i często nieobliczalna - nadmiernie spontaniczna
bardzo indywidualna i niezależna
Nie uznaję tradycji, mimo że od własnych przekonań ciężko mnie odwieść

Kocham ludzi inteligentnych, odważnych w wyrażaniu swoich myśli i siebie
Ambitnych, szczerych i konsekwentnych

FACECI?
Uwielbiam dzielić się i rozwijać pasje
gawędzić na wszystkie tematy świata 
Lubię mężczyzn mających swoje zdanie, pasję i ceniących indywidualizm
oraz z wysoką kulturą osobistą, inteligentnych


Boję się monotonii, nudy
Denerwuje mnie prostactwo i bezduszność


Jeden przymiotnik określający mnie?
ODWAŻNA
(w spełnianiu marzeń,w samorealizacji, w poglądach,w życiu,miłości i przyjaźni )

ENG

How is TheGrisGirl?
On this question there is no one clear answer, why?
Aquarius, torn between two cultures and completely in love with the third
Important for me are things of the spirit, ideas, dreams, fantasies.
I belong to those who defend to the death those who met injustice
or hurt.
I am a friend,
on which you can always count is not valid hour or day ... I am.


I am a big individualist. Quite eccentric.
I always have their say and their way.
People sometimes look at me like I was crazy.
Quite I don`t care.
 People may say, as long as no one tries to limit my independence,
everything is fine.


 Aquarius is always he own.
Pretending and poses make me laugh.
I say bluntly, do not play the wrapping in cotton
I belong to the people warm and considerateI LOVE live for the moment, adventure - small and large.
I'm so involved in life that sometimes there is not enough time to love .
I am sociable, but I feel very well also with itself.

I also like to bring to life some innovative projects. Be an inspiration for others,
novelty attracts me, rubbing tracks.

How each have their drawbacks. . .
I am not afraid and I am not ashamed of them, flaws make us genuine
I'm fickle, distanced and often unpredictable - too spontaneous
very individual and independent
I do not recognize the tradition, even though from own convictions hard to dissuade me

I love the people intelligent, courageous in expressing their thoughts and themselves
Ambitious, honest and consistentGUYS?
I love to share and develop passions
tattle on all issues of the world
I like men with their own opinion, passion, and who value individualism
and with high personal culture, intelligent


I'm afraid of monotony, of boredom
It annoys me coarseness and callousness
One adjective relating to me?
BRAVE
(In fulfillment of a dream, the fulfillment, in-minded, life, love and friendship)


photos by : HAVE AN INSPIRING DAY!
muchos besos y abrazos ~TheGrisGirl~&
©TheGrisGirl. All Rights Reserved

14 comentarios:

 1. so lovely
  http://www.giantvintage.com/

  ResponderEliminar
 2. No cóż tez jestem wodnikiem i pod 99% mogę sie podpisać , ten brakujący procent to potrafiłam sie zatrzymać i rozejrzeć co jest tak naprawdę ważne w życiu , dla mnie to miłość , bo ona dodaje skrzydeł i rodzina , bo dzięki temu wiem co to dom i ludzi który zawsze otocZa mnie miłością bezinteresowną

  ResponderEliminar
 3. Beautiful!

  http://www.adelaacanski.com/

  ResponderEliminar
 4. Preciosas fotos y me ha encantado conocerte más!
  Besos

  ResponderEliminar
 5. You are a very nice girl, who loves India as well.
  Nice post. xoxo

  ResponderEliminar
 6. Kochana, jestem zodiakalną rybą ale też tak mam! :)

  http://lamodalena.blogspot.com/

  ResponderEliminar
 7. Great! I love your blog and brave people :) Caterina www.imieioutfit.blogspot.com

  ResponderEliminar
 8. Amazing photos! You`re so nice! :)

  http://anyamukha.blogspot.ru/

  ResponderEliminar
 9. Beautiful photos <3
  xoxo,
  snowprincessbella.blogspot.com

  ResponderEliminar
 10. Great post!

  - Audrey
  http://audreyallure.blogspot.com

  ResponderEliminar
 11. Jesteś sobą i to najważniejsze... I piękną niezależną kobietą...

  ResponderEliminar

ZOSTAW PO SOBIE ŚLAD,KOMENTUJ :)

DEJA UNA HUELLA, DEJA UN COMENTARIO :)

LEAVE THE SIGN OF YOUR VISIT, COMMENT :)